STI – Real Estate, është agjencion që ju ofron ndërmjetësimin e shitëblerjeve të patundshmërive.

 

STI – Real Estate, është agjencion që ju ofron ndërmjetësimin e shitëblerjeve të patundshmërive. Ju lehtëson dhe përshpejtëson ç’do shitblerje në këtë drejtim.

STI – Real Estate, poashtu bën shërbimin me RentaCar, me të cilin veturat mund ti përdorni 24 orë tërë vjetin, pa marë parasysh në Maqedoni apo jashtë shtetit.

Zyrat mund ti gjeni lehtë, jemi në Shkup-veri, te rruga ku janë marketet: Kiper dhe Stokomak.

Rruga: Vtora Maked. brigada 80/3-6

Tel: +389 70 248 776,  +389 72 606 844