12:35:14                 2019-07-02

 

 

Kompania shqiptare “Kern Logistic” kërkon vozitës kamioni për transport nëpër Europë. Rroga mujore 2 mijë franga zvicerane.