2019-07-01

 
 

Në Maqedoninë e Veriut prej sot fillon projekti qeveritar për kthimin e TVSH-së tek qytetarët. Ky projekt parasheh që, Qeveria do të kthejë 15 për qind nga TVSH-ja e llogarive fiskale.

 

Qytetarët do të mund t’i paraqesin të dhënat e bar-kodit të llogarive fiskale që i marrin gjatë blerjes së një të mire apo shërbimi, nëpërmjet aplikacionit të organeve për të hyra publike.

Kthimi i tatimit do të bëhet për gjëra të blera dhe shërbime, ajo nuk mund të bëhet nga llogari që janë të kthyera, llogari fiskale që janë dhënë nga vërtetim llogaritë si dhe llogari fiskale që janë të blera gjëra që tejkalojnë 30 mijë denarë.

Një familje mesatare në Maqedoni e cila harxhon rreth 530 euro, qa sa është kufiri social shpenzues, do të mund të kthejë vetëm 172 euro./INA