Shkelzen Halimi

 

Fotografia e Shkelzen Halimi
 
         Përvoja e viteve të tranzicionit ka treguar se gjithsecili që tentonte të inkuadrohet në politikë me një qasje të sinqertë për të kontribuar në shërbim të popullit, dështonte sapo hidhte hapin e parë, pasi qasja e tillë thjeshtë ndalohej dhe pengohej nga: injoranca dhe djallëzia, intriga dhe interesi, manipulimi dhe gënjeshtra… 
Të paktë ishin ata që e ndjenë atmosferën dëshpëruese, të shkaktuar pikërisht nga ata që politikën e kuptuan si trampolinë drejt vendosjes së standardeve të reja çoroditëse. Ata, në një mënyrë u shndërruan në “alkimistë” të vërtetë, sepse çka do që preknin në politikë, shndërrohej në pasuri personale. Fatkeqësisht, ata u bënë gjëma e vërtetë e shoqërisë shqiptare dhe element përcaktues i zhvillimeve fatkeqe politike.