16:39:08             2019-06-11

 

 

Kompanitë dhe organizatat që punojnë për vende pune të shëndetshme, mund të vlerësohen me etiketën “Friendly Work Space”. Njëra nga to është edhe Camion Transport AG.

Kompanitë që kanë fituar “Friendly Work Space”, janë të përkushtuara për kushtet e mira dhe të shëndetshme të punës së punëtorëve të tyre. Aktualisht, 82 kompani janë pajisur me etiketën “Friendly Work Space”, në të cilat janë të punësuar 249,000 punëtorë. Në pranverë të vitit 2015, Camion Transport AG ishte kompania e parë zvicerane e transportit dhe logjistikës që iu dha etiketa e cilësisë për menaxhimin e suksesshëm të shëndetit profesional (BGM) në Wil SG. Që atëherë, programi “Fit @ Work” ka përmirësuar fizikun e punëtorëve, duke promovuar mirëqenien e tyre në vendin e punës dhe duke siguruar punë edhe më të mirë në ekip, shkruan “20 Minuten“, informon Shtegu.com. Punëtorja e BGM-së Monika Friedl në një intervistë spjegon se si ka ndodhur dhe si duket e ardhmja.

Çfarë ju ka motivuar që të aplikoni për etiketën “Friendly Work Space”?

Monka Friedl: Si një punëdhënës progresiv, ne kemi një standard të kualitetit të lartë. Menaxhimi i qëndrueshëm i personelit është vendimtar për suksesin afatgjatë të kompanisë. Me fjalë të tjera, punëtorët e shëndetshëm janë të rëndësishëm për një biznes të shëndetshëm.

Si ka evoluar BGM që atëherë?

Angazhimi i punëtorëve është vlerësuar gjithmonë si shumë i lartë dhe inovativ në krahasimin industrial. Ndër të tjera, kishte pika të lira të kontaktit për punonjësit, të tilla si këshillim nga ekspertët juridik dhe persona ekstern të besueshëm. Në fushën e përgjegjësisë sociale, CT mbetet e fortë në shqyrtimin e çështjeve me interes publik dhe mbrojtjen e mjedisit.

Çfarë bëni posaçërisht për shëndetin e punëtorëve tuaj?

Aktualisht është duke u zhvilluar projekti BGM i quajtur “Promovimi i shëndetit për vozitësit e kamionëve”. Në të kaluarën, ishte mjaft sfiduese të përfshinim këtë grup të synuar në masat e BGM-së, sepse pjesën më të madhe të kohës ata e kalojnë në rrugë. Kjo është arsyeja përse vlera e veçantë është e vendosur në pjesëmarrje. Kjo do të thotë që njerëzit e përfshirë mund të marrin pjesë dhe të thonë. Për shembull, disa vozitës/inxhinierë janë të përfshirë që nga fillimi në projekt si “ambasadorë të projektit” . Zbatimi i masave është planifikuar prej nga mesi e deri në fund të vitit 2019.

Si ndikon kjo tek punëtorët tuaj?

Shumë punëtorë janë të lumtur që kanë dëgjuar për këtë dhe idetë e tyre janë pranuar. Ata janë ekspertë në fushën e tyre dhe ndihmojnë në përmirësimin e kushteve të tyre të punës. Kam përjetuar vazhdimisht bashkëpunëtorë që duan të tregojnë dhe të sjellin sugjerime emocionuese.

Deri në ç’masë përfitoni si fitim nga punëtorët “e shëndetshëm”?

Përparimi teknologjik në transport kërkon punëtorë me diapazon të gjerë, që kontribuojnë, motivohen dhe janë efikas. Nevojat e tyre duhet të lidhen me ato të tregut. Punëtorët e shëndetshëm qëndrojnë më gjatë në procesin e punës, kanë një përvojë të pasur dhe janë një burim i vlefshëm për kompaninë.
Vitin e kaluar, ju kërkuat përsëri vlerësim.

Cilat janë planet tuaja për BGM në të ardhmen?

Qëllimi ynë afatgjatë është të mbajmë një këmbim të gjallë dhe të vazhdueshëm me punëtorët. Ata e drejtojnë BGM-në përpara si një varkë anijen. Vetëm nëpërmjet mendimeve dhe ideve të tyre mund të zhvillojmë masa që kanë një efekt të qëndrueshëm. Ne po planifikojmë projekte të mëtejshme me grupe punëtorësh të ndryshëm. Njëri nga këto do të kryhet nga të rinjtë, për të rinjtë, në gjysmën e dytë të vitit 2019. Nxënësit tanë luajnë një rol të madh në këtë të rëndësishëm. Nga data 1 korrik 2019, burimet në BGM do të rriten nga Camion Transport. Për këtë, do të krijohet një pozicion me kohë të plotë “Udhëheqësja e BGM & Care Management”. Një datë e rëndësishme është e mërkura, 28 gusht 2019. Atje unë drejtoj seminarin 16, në konferencën e BGM-së në Pfäffikon SZ.

***************************************************************************

Punëtorët zviceranë gjithnjë e më shpesh e ndryshojnë vendin e tyre të punës. Tashmë, të gjitha kompanitë më shumë pozicionohen si një punëdhënës tërheqës dhe për t`i mbajtur të punësuarit në afat më të gjatë. Kompanitë mbështeten nga etiketa “Friendly Work Space” nga Gesundheitsförderung Schweiz (Promovimi i shëndetit). Ajo dëshmon se mjedisi i punës i kompanive, karakterizohet nga respektimi dhe vlerësimi i punëtorëve të tyre.