Korporata me famë botërore Microsoft në tregun maqedonas në 2017 shiti produktet e saj për 1.6 milion euro dhe këtë e ka arritur me vetëm 5 punonjës, përcjell FLAKA.

 Microsoft LLC DOOEL Shkup, zyra e softuerit botëror të softuerit botëror Microsoft në Maqedoni, ka nxjerrë të ardhura nga shitjet në vlerë prej 1.58 milion euro në 2017, sipas të dhënave zyrtare të disponueshme në bazë të Regjistrit Qendror të Maqedonisë (RQM). Në 2017, Microsoft në Maqedoni fitoi 202,200 euro, që është një rezultat 85% më i mirë se fitimi i fituar nga zyra e Maqedonisë një vit më parë, kur fitimet arritën në 110,000 euro.

Microsoft arriti rezultatin në 2017 me 5 punonjës, që do të thotë se mesatarja për të ardhurat e punonjësve në 2017 tejkalonte 300,000 euro. Në vitin 2017, Microsoft në Maqedoni reduktoi stafin e saj me një të tretën. Në vitin 2016-të ka pasur 8 punonjës. Të ardhurat në vitin 2017 krahasuar me atë të mëparshëm u ulën me vetëm 3 për qind, ndërsa shpenzimet në të njëjtën periudhë krahasuese u ulën me 10 për qind.

Bilanci është i rëndësishëm për të theksuar se shuma e aktiveve afatgjata të kompanisë në vitin 2017 është rritur ndjeshëm. Në fund të vitit 2017 ato tejkaluan 742,000 euro, dhe një vit më parë ishin më të ulëta me gati gjysmë milioni euro. Në të njëjtën periudhë krahasuese, kapitali dhe rezervat e kompanisë u rritën me 202.200 euro (që korrespondojnë me fitimin e realizuar) në nivelin 773.300 euro. Në të njëjtën kohë, detyrimet e kompanisë u rritën me 260,000 euro në shumën prej 266,800 euro.

Microsoft është një kompani shumëkombëshe amerikane me seli në Redmond të Uashingtonit. Microsoft prodhon, licencon, shet dhe siguron mbështetje për softuerin kompjuterik, elektronikën e konsumit, kompjuterët personalë dhe bën servisim. Microsoft u themelua nga Bill Gates dhe Paul Allen më 4 prill 1975. /ina-online/