Daily Archives: 20. April 2019

Shqiptarët gjithnjë e më pak po i abortojnë vajzat e palindura

Shqiptarët gjithnjë e më pak po i abortojnë vajzat e palindura

20:52:06                2019-04-20   Në disa vende, gjinia mashkullore është aq e favorizuar sa një numër i madh i vajzave të palindura abortohen. Kjo është veçanërisht e zakonshme në Indi dhe Kinë, por janë prekur gjithashtu edhe vendet e Europës. Shqipëria dhe Mali i Zi – në këto dy vende

Top